top of page

Garantievoorwaarden

Kunstgrasmagazijn heeft een zee aan vertrouwen en biedt 10 jaar garantie op al haar geleverde producten, weliswaar met een licht degressief karakter: dit houdt in dat de vergoeding overeenkomt met het aantal verstreken jaren sinds de aankoop van de grasmat. Kost voor eventuele herstelling of vervanging bedraagt 100% voor de eerste 8 jaren na aankoop, 90% voor het negende jaar en 80% van de aankoopprijs voor het laatste en 10de jaar.

 

10 jaar garantie:

 • Op niet-verkleuring van de grasmat door inwerking van UV straling (zonlicht)

 • Op waterdoorlaatbaarheid

 • Op vezelstructuur (vrijwillig loskomen van de vezels uit de mat behoort tot garantie)

 • Op zwarte backing (afbrokkelen, uitrafelen, wegrotten)

 • Op gebreken of mankementen in de grasmat (scheur, tuft fout, kleurverschil, ontbrekende vezel)

 

De garantieperiode gaat in vanaf de dag van aankoop. Factuurdatum geldt als bewijs.

 

Kennisgeving van eventuele gebreken aan de grasmat of een “officiële claim” moet steeds schriftelijk worden overgemaakt aan het Kunstgrasmagazijn met duidelijke uitleg van het probleem, gestaafd met fotomateriaal als bewijs van non-conformiteit. Eveneens een kopie van de aankoopfactuur moet worden toegevoegd om garantieperiode te kunnen verifiëren.

 

Indien blijkt, na onderzoek door het Kunstgrasmagazijn ter plaatse, dat geleverde grassoort gebreken of een defect vertoont, 100% te wijten aan een fabrieksfout, dan garandeert het Kunstgrasmagazijn om eventuele reparatiekost, vervangkost, recyclagekost alsook transportkost integraal op haar te nemen. Het geëiste eindbedrag of de te vervangen hoeveelheid gras kan weliswaar nooit de originele verkoop deal overstijgen!

 

Indien klant alsnog beslist om mat met gebrek te behouden moet er onderling worden overeen gekomen welke aanvaardbare vergoeding voor alle partijen hiervoor tegenover staat.

 

Wanneer eigenaar beslist om mankement in de grasmat zelf te gaan repareren of op eigen initiatief de grasmat er integraal uit haalt zonder voorafgaande melding of schriftelijke toestemming van het Kunstgrasmagazijn dan vervalt onherroepelijk elke vorm van mogelijke schadevergoeding.

 

 

Valt niet onder garantie:

 • Abnormale slijtage aan de grasmat, veroorzaakt door externe factoren (machines, voertuigen, scherpe voorwerpen,…)

 

 • Mechanische schade door vandalisme, gravende huisdieren, brand, verwaarlozing, misbruik,… alsook   

       verschroeiing van de grasvezels ( = schroeiplekken door hete barbecue kolen)

 

 • Schade door overmacht en/of natuurramp (overstroming, bosbrand, aardbeving, hagelbui, storm,…)

 

 • Schade door foutief gebruik van de grasmat

 

 • Schade door een niet-conforme plaatsing: Enkel de installateur (eigenaar, professional, derde) is en blijft 100% verantwoordelijk voor geleverde installatie, Kunstgrasmagazijn kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld. Richt- lijnen en plaatsingsvoorschriften zijn steeds gratis te bekomen en staan ook duidelijk vermeld op de website.

 

 • Schade door geen, onvoldoende of verkeerd uitgevoerd onderhoud

 

 • Verkleuring door het gebruik van chemische producten, bleekmiddel, verf, spuitbus, ongeschikt reinigingsmiddel, pesticide,…

 

 • Beschadigd gras veroorzaakt door verzakking, grondophoping of scheurvorming in de aanwezige onderbouw

 

 • Schade toegebracht door mollen, insecten, knaagdieren of andere wilde dieren van allerlei allooi

 

 • Kunstgras uit de Outlet-Store. Ondanks het eerste keus gras betreft vervalt elke vorm van garantie vanwege sterk verminderde prijs bij aankoop. Alle soorten coupons uit de Kunstgrasmagazijn Outlet-Store vallen onder de noemer “bijna gratis weggeefprijzen” waarbij garantie nooit van toepassing is!

bottom of page